”Främlingsfientlighet” – ett nödvändigt ont

publicerad 14 augusti 2015
”Vänta - vem är du?” en urgammal instinkt som är livsnödvändig

Vad är egentligen det som ofta kallas ”främlingsfientlighet”?

Främlingsfientlighet är ingen mänsklig idé, det är ingen politisk ideologi. Den inneboende uppfattningen om att individer ifrån andra folkgrupper är annorlunda är lika gammal som mänskligheten själv.

Att politiska ledare genom mänsklighetens historia har försökt att antingen underblåsa eller kväva denna inneboende gruppkänsla förändrar inte dess ursprung eller funktion.

Ytterst sett är det som ofta kallas främlingsfientlighet en slags försvarsmekanism för en folkgrupp. Den verkar sammanhållande men också livsnödvändig för gruppens fortbestånd.

Det är lätt att kunna tycka idag att rasism är överspelat i moderna samhällen och att politiska idéer som mångkulturella och mångetniska samhällen är någonting vi kan bestämma oss för att skapa och sedan använda olika integrationsprogram som ett verktyg för att konstlat få detta att fungera.

Det är då viktigt att komma ihåg att ”främlingsfientlighet” alltid varit själva den mänskliga mångfaldens förutsättning. Utan denna vilja till eller känsla för åtskillnad och gränsdragningar hade ingen folkgrupp mer än hunnit uppstå innan den skulle blandats ut och förgås igen.


 


Liknande artiklar: