Studie: TikTok bidrar till skev syn på hälsa hos unga

publicerad 10 november 2022
- av Sofie Persson
Många av "hälsotipsen" kommer från personer som helt saknar kunskap i ämnet.

En ny studie visar att de populäraste hälsoklippen på TikTok inte handlar särskilt mycket om hälsa, utan snarare om diverse bantningsmetoder. Innehållet har inte heller lagts upp av dietister eller andra kunniga utan mestadels av unga, outbildade kvinnor. Studiens författare menar att TikTok därmed kan bidra till ohälsosamma vanor inom hälsa och hur man ska behandla sin kropp.

Unga människor kan utveckla en skev syn på hälsa och hur de ska behandla sin kropp på grund av informationen som sprids på TikTok, säger Dr. Lizzy Pope.

I en ny studie har forskare tittat på hälso- och fitnessvideor från plattformen TikTok. Där granskade man 1000 videoklipp med en tiotal av de mest populära hashtaggarna relaterade till mat, träning och viktnedgång. Varje hashtag hade i sin tur omkring en miljard visningar. Forskarna fann därmed att de flesta videor inte uppvisade några som helst vetenskapliga grunder för sina ställningstaganden, samt att de inte lags upp av utbildade personer, utan av helt vanliga så kallade “influencers”.

Vidare fann man att i de flesta videor fanns en stark glorifiering kring bantning och att bli smalare än att faktiskt tala om kroppslig hälsa.

Varje dag matas miljontals tonåringar och unga vuxna med innehåll på TikTok som målar upp en mycket orealistisk och felaktig bild av mat, näring och hälsa, säger en av studiens författare Dr. Lizzy Pope.

I klippen delade mestadels unga kvinnor sina bästa tips för viktnedgång, men också vad de själva åt under en dag. Det faktum att det inte är varken läkare eller dietister som sprider informationen kan vara farligt, menar Dr. Pope.

Inom kost finns det så mycket dålig information där ute, vi måste vara så försiktiga, menar hon.

På TikTok är det mestadels unga personer som tillbringar sin tid, där de flesta är i åldrarna 16-24 år. Unga är mer lättpåverkade när det gäller vikt, kroppsideal och utseende, vilket kan innebära stora risker för hälsan.

Tidigare forskning har exempelvis visat att man är i större risk att utveckla ätstörningar i åldrarna 12 till 25 år, och ungefär tre procent av alla kvinnor utvecklar en ätstörning någon gång under livet. Dr. Pope menar att TikTok kan bidra till att unga utvecklar en skev syn på sin hälsa.

Att fastna i bantnings-TikTok kan vara en riktigt tuff miljö, särskilt för de huvudsakliga användarna av plattformen, som är unga människor. Unga människor kan utveckla en skev syn på hälsa och hur de ska behandla sin kropp på grund av informationen som sprids på TikTok.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!