Flickor löper större risk att bli deprimerade av internetanvändning

publicerad 17 augusti 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Flickor som använder internet mycket i tidiga tonår löper större risk att bli deprimerade i de senare tonåren, visar en ny kanadensisk studie. För pojkar kunde samma samband inte påvisas.

I en ny kanadensisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Psychological Medicine, som ges ut av Cambridge University, har forskare vid University of Sherbrooke tittat på i vilken utsträckning ungdomars användning av digitala medier kan bidra till försämrad psykisk hälsa, eller vice versa.

För studien användes data från Quebec longitudinal Study of Child Development (QLSCD) som inkluderar 2 837 barn födda i Quebec, där man lagt fokus på 1 547 barn i åldrarna 13, 15 och 17 år mellan åren 2011 och 2015. Man har följt deras internetanvändning veckovis, samtidigt som de själva fått lämna in rapporter kring sitt mående.

Forskarna fann att flickor generellt upplevde mer depressiva symptom än pojkar och de använde också internet mer än pojkar vid 15-års ålder, men det var i övriga åldrar relativt lika mellan pojkarna i detta avseende. Flickor som använde internet mer vid 13-års ålder visade ofta mer depressiva symptom när de blivit 15 och 17 år. Forskarna menar att det finns en tydlig koppling till att flickorna var mer deprimerade i de senare i tonåren ju mer internet de använde.

Depressiva symtom och internetanvändning vid 13 års ålder hade dock inget samband med depression vid 15 års ålder för pojkar. Depressiva symtom vid 15 års ålder var förknippade med depression vid 17 års ålder för pojkar och samma sak gällde för internetanvändning. Sammantaget bedömer man att depressionssymtom och internetvanor hos pojkar enligt datan uppvisar en viss stabilitet mellan de senare två åldrarna, även om man inte utesluter att ett motsvarande samband även kan finnas hos pojkar.

Tidigare studier har också visat att sociala medier påverkar ungas hjärnor om dessa används mycket, speciellt vad gäller sociala belöningar och straff. Forskare har tydligt varnat för risker att det kan bli både tvångsmässigt och beroendeframkallande att använda sociala medier för mycket för unga.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!