Internet
Veckans teckning


Vad är ”The Internet of things”?

IT/ÖvervakningKanske har du hört begreppet "The Internet of things". Men vad betyder det? "Prylarnas" eller "tingens Internet" skulle man kunna säga. Det som åsyftas är


Facebook ska nå hela världen – med drönare

IT/ÖvervakningKöper tillverkare av solcellsdrivna drönare. Facebook har satt upp som mål att sprida internet till hela jordens befolkning. Därför ska man använda sig av drönare för att lyckas.