Polen vill få tillgång till USA:s kärnvapen

Det nya kalla kriget

publicerad 11 oktober 2022
- av Isac Boman
TV: Bombplan av typen Boeing B-52. TH: Polens president Andrzej Duda.

President Andrzej Duda bekräftar att Polen just nu undersöker landets möjligheter att få tillgång till de amerikanska kärnvapen som finns utplacerade på militärbaser i Europa. Syftet är enligt presidenten att långsiktigt ”stärka den polska säkerheten”.

Enligt Polens president har man inlett diskussioner med amerikanska makthavare om ett eventuellt kärnvapenavtal där massförstörelsevapnen fortfarande skulle vara under amerikansk kontroll – men förvaras i Polen och eventuellt också kunna bäras av polska stridsplan.

– Det finns alltid en potentiell möjlighet att delta i kärnvapendelningsprogrammet… Vi har talat med amerikanska ledare om huruvida USA kan tänka sig en sådan möjlighet. Frågan är öppen, säger Duda under intervju.

Han menar vidare att tillgången till amerikanska kärnvapen bör ses som ett ”långsiktigt mål” för att ”stärka den polska säkerheten”, och att det inte är någonting som förväntas bli aktuellt inom den närmaste framtiden. Från USA:s håll förnekar man helt kännedom om denna typ av samtal.

Redan under kalla kriget placerades amerikanska taktiska kärnvapenbomber i fem europeiska Nato-länder och i dagsläget bedöms USA ha cirka 100 kärnvapen stationerade i Europa – i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Italien och Turkiet.

Skulle kärnvapen utplaceras i Polen bryter detta mot såväl icke-spridningsavtalet från 1968 som Natos egna säkerhetsavtal med Ryssland från 1997 där man förbundit sig att inte placera ut kärnvapen i några nya medlemsländer. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg förnekade även i december att militäralliansen har några planer på att placera kärnvapen ”i andra länder än de vi redan har”.

Experter bedömer det också som mycket osannolikt att USA är beredda att ge Polen tillgång till de amerikanska kärnvapnen i dagsläget.

– Tvärtom, Nato är nu i färd med att stärka försvaret av befintliga kärnvapenbaser i Europa mot ryska konventionella robotar. Så jag kan inte för mitt liv se varför de skulle gå med på att placera ut kärnvapen närmare Ryssland, säger Hans Kristensen, direktör för forskning om kärnvapen vid Federation of American Scientists (FAS), till SVT.

Kristensen poängterar också att Polen som Nato-medlem redan är garanterade ett visst skydd från USA – och att detta även kan innefatta bombplan som bär kärnvapen.

– Då är det troligare att USA skulle säga: ”Det här är vad vi gör för att skydda er: Vi har alla dessa konventionella styrkor i området, och alldeles nyligen har vi låtit fyra bombplan av typen B-52 flyga runt i Europa, och dessa kan avfyra kärnvapen för att försvara er”.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.