Polen tar viktiga steg mot ”Polexit” – underkänner EU-lagar

Maktkampen mellan EU och Polen

publicerad 16 juli 2021
- av Redaktionen

Den polska författningsdomstolen har underkänt EU-domstolens rätt att ogiltigförklara beslut tagna av den disciplinära nämnd som granskar Polens högsta domstol. Beslutet anses vara ett viktigt steg mot mot ett framtida utträde ur unionen.

Polens författningsdomstol har nu i praktiken beslutat och deklarerat att polsk lag står över EU-lagstiftning. Agerandet tros av många komma leda till en ”Polexit” – Polens utträde ur EU.

Domen föll sedan EU-domstolen stipulerat att Polen omgående måste avblåsa all aktivitet i landets HD:s disciplinära nämnd.

Nämndens uppdrag består i att granska ledamöterna i högsta domstolen – och kan upphäva dessas immunitet, reglera deras löner och ställa dem inför rätta.

Stanislaw Piotrowicz som är författningsdomstolens domare betonar att den polska konstitutionen inte medger dekret av den typen som EU-domstolen nu gått ut med till den polska domstolen.

EU har i åratal på olika sätt försökt motarbeta juridiska beslut tagna av det regerande nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa (PIS).

Till skillnad från EU vill vi stävja korruption och utkräva ansvar.

EU-kommissionen har hävdat att besluten demolerar ”det demokratiska rättsväsendet” – medan den polska regeringen påtalat reformernas betydelse för att stävja korruption samt – några fall – det nödvändiga att utkräva ansvar även från ledamöter i högsta domstolen.

Polens underkännande av EU-domstolens maktställning ses av många bedömare som inledningen på en process som oundvikligen leder till ”Polexit”.

Donald Tusk, EU:s förre rådsordförande, nu ledare för det polska oppositionspartiet Medborgarplattformen, är upprörd över ”ambitionen hos PIS att få Polen att lämna EU”.

Bara vi polacker kan framgångsrikt motsätta oss detta, skriver han på Twitter.

Under torsdagen skärpte EU-domstolen tonen mot Polens författningsdomstol och regering ytterligare, då man förklarade att domstolens underkännande av giltigheten för EU-lagstiftning i Polen är ”fullkomligt oacceptabelt” samt att ”medlemsstaten har att vidta åtgärder i enlighet med utslaget”.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!