Utrikes

Migrantkrisen får Österrike att överväga undantagstillstånd

Migranter på en järnvägsstation i Wien den 5 september 2015

Österrike är bara ett av många europeiska länder som tagit emot stora mängder migranter de senaste året. Nu säger sig den österrikiska regeringen vara öppna för att utreda om landet måste införa undantagstillstånd för att klara av situationen.

Efter att de senaste årtiondenas invandring från Nordafrika och Mellanöstern sköt i höjden under migrantkrisen 2015 sattes många europeiska länder på stora prov för att kunna ta emot migranterna.
I kölvattnet av migrantkrisen kan Österrike inom kort komma att införa undantagstillstånd för att ha kunna ha kontroll över migranterna som är i landet, och även de som vill ta sig in, skriver österrikisk media enligt RT.

Vid införandet av undantagstillståndet kommer österrikiska myndigheter att kunna neka migranter från att komma in i landet direkt vid gränsen, samt kunna placera de som tagit sig in i landet illegalt i förvar tills vidare, även om de redan ansökt om asyl i landet.

Orsaken till varför Österrike kan tänka sig att utföra ett undantagstillstånd är att den stora mängden migranter som kommer till Österrike riskerar att polarisera samhället och utgör ett hot mot den allmänna ordningen och säkerheten.

Om det över huvud taget blir ett undantagstillstånd beror på hur Österrikes förhandlingar med Ungern om migranterna, vilka kan vara färdiga så tidigt som i september, rapporterar RT.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!