Heiko Schöning om bioterrorism-övningen Dark Winter

publicerad 13 februari 2021
- av Isac Boman

Heiko Schöning, tysk läkare och hård kritiker av den pågående coronarepressionen, påtalar tydliga kopplingar mellan den beryktade coronapandemi-simuleringen Event 201 och bioterrorismövningen Dark Winter som ägde rum år 2001.

Termen “Dark Winter” har vidrörts i världspolitiken bland annat av USA:s nye president Joe Biden som själv använt begreppet vid flera olika tillfällen. Bland annat mot den bakgrunden riktar Schöning i en intervju med Oracle Films uppmärksamhet till övningen med samma namn som ägde rum tre månaderna innan mjältbrandsattackerna i USA år 2001. I dessa dog fem människor, där främst journalister och politiker blev tillsända brev med militärt framställda mjältbrandssporer.

Heiko Schöning ser bioterrorismövningen som relevant särskilt mot bakgrund mot de likheter och kopplingar som finns mellan Dark Winter och den beryktade coronapandemi-simuleringen Event 201 som arrangerades av Bill & Melinda Gates Foundation, World Economic Forum och Johns Hopkins University i New York i oktober 2019 – flera månader före den så kallade coronapandemin tog sin början. Bland annat finns överlappningar mellan arrangörerna bakom de två övningarna, däribland exempelvis Thomas Ingleby från Johns Hopkins University och genom World Economic Forums grundare Klaus Schwab i form av David Gergen, som personligen med och planerade Dark Winter är idag styrelsemedlem i Klaus Schwab foundation.

Den profilerade ultraglobalisten Klaus Schwab har mycket aktivt drivit på olika projekt kopplade till tanken om “The Great Reset” – “Den stora omställningen” en vision för hur makteliten vill se en framtida värld efter coronakrisen. Så sent som i januari diskuterade Schwab ingående olika aspekter av Den stora omställningen med inflytelserika makthavare så som exempelvis EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid det årliga Davosmötet, vilket Nya Dagbladet rapporterade om.

 

Mot bakgrund bland annat av Event 201 och dess arrangörers flagranta kopplingar till coronakrisen menar den tyske läkaren att det viktigt för allmänheten att känna till att en liknande övning även hållits för en verkligt dödlig biovapenattack. Covid-19 har inte lett till någon nämnvärd ökad dödlighet i världen, konstaterar Schöning, men om det faktiskt finns risk för att Dark Winter-scenariot verkligen skulle realiseras på samma sätt som varit fallet med Event 201 är det av största vikt att allmänheten känner till bakgrunden.

Schöning har tidigare uppmärksammats av Nya Dagbladet i samband med den stora protesten mot coronarepressionen i Stockholm i oktober samt vid liknande demonstrationer i London där han arresterades när brittisk polis slog ner på protesterna.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!