EU:s Ursula von der Leyen involverad i covidvaccinindustrin

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 16 december 2021
Dr. Heiko och Ursula von der Leyen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Onsdagen den 1 december gick ordföranden i Europeiska kommissionen Ursula von der Leyen ut och proklamerade att hon ansåg att covidvaccination bör bli obligatorisk. Hon påstod under ett tal i EU-parlamentet att läget kan bli så allvarligt i framtiden att man måste tvinga människor att ta covidinjektionen – samtidigt är hennes make chef i ett amerikanskt läkemedelsföretag.

Ursula von der Leyen har även föreslagit en straffavgift på 100 euro i månaden för alla över 60 år som vägrar ta vaccinet. Det är en direkt tvingande åtgärd där vägran att ta vaccin skulle vara att betrakta som ett brott och avgiften som en bot.

Heiko von der Leyen sitter i styrelsen på Orgenesis

Ursulas man Heiko von der Leyen är medicinsk chef för Orgenesis som är ett amerikanskt läkemedelsföretag specialiserade på gen- och cellterapi, någonting som är högst relevant när det kommer till vaccinering. Företaget har bland annat specifikt riktat sig in på Sars och Covid-19.

Trots att detta skapar en uppenbar jävsituation har etablerade massmedier inte rapporterat om detta eller analyserat huruvida det är lämpligt att en av världens mäktigaste personer får fatta beslut om massiva inköp av covidvaccin, samtidigt som hennes man sitter i ett av de ledande läkemedelsbolagen för framställning av just Covid-19-vaccin.

Ursula von der Leyen går emot EU:s lagstiftning

Ursula von der Leyen har ända sedan början av covidepidemin förespråkat hårda tag mot corona och talat i väldigt fördömande ordalag om personer som vägrar vaccination. Hon har även i sitt state of the union address nämnt att hon vill öppna upp för att ha något som kallas majoritetsomröstningar, vilket i realiteten skulle betyda att medlemsnationernas egna parlament då blir överflödiga.

Skulle ett sådant förfarande vinna bifall kan EU-parlamentet styra medlemsstaternas nationella politik och därmed i de mest väsentliga frågorna göra medlemsstaterna till underordnade EU i nästintill all inhemsk politik av vikt.

Ursula von der Leyen har, sitt ordförandeskap till trots, gått emot EU:s egna lagstiftning väldigt öppet. EU:s lagstiftning är tydlig med att alla har rätt till sin egna fysiska integritet och inte ska kunna tvingas till fysiska ingrepp:

Var och en har rätt till fysisk och mental integritet. Inom medicin och biologi ska i synnerhet följande respekteras: Den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i lag”.

 

Artikeln har tidigare publicerats på Newsvoice

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!