Estlands justitiekansler: Medborgerliga fri- och rättigheter allvarligt hotade

Coronarepressionen

publicerad 14 december 2020
Ülle Madise, justitiekansler i Estland.

Estlands justitiekansler Ülle Madise ställer sig mycket kritisk till narrativen kring coronakrisen. Bland annat uttrycker hon att grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter är under allvarligt hot från det allmänna opinionstrycket att införa drakoniska lagar och manar till att skydda landets konstitution.

I ett framförande på en konferens för estniska jurister lyfter landet justitiekansler Ülle Madise fram ståndpunkten att det är oroväckande hur konstitutionella medborgerliga friheter får stå åt sidan med smittskyddsbekämpningen som motiv.

Det är…


Estlands justitiekansler

Estlands justitiekansler (Estniska: Õiguskantsler) verkar oberoende från landets regering med uppgift att övervaka de grundläggande principerna för landets konstitution och beskyddare av medborgerliga rättigheter.

Justitiekanslern tillsätts av parlamentet på förslag av landets president och ska bland annat bevaka regeringens arbete och de lagar som stiftas i landet.

 


Liknande artiklar: