Estlands justitiekansler: Medborgerliga fri- och rättigheter allvarligt hotade

Coronarepressionen

publicerad 14 december 2020
- av Isac Boman
Ülle Madise, justitiekansler i Estland.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Estlands justitiekansler Ülle Madise ställer sig mycket kritisk till narrativen kring coronakrisen. Bland annat uttrycker hon att grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter är under allvarligt hot från det allmänna opinionstrycket att införa drakoniska lagar och manar till att skydda landets konstitution.

I ett framförande på en konferens för estniska jurister lyfter landet justitiekansler Ülle Madise fram ståndpunkten att det är oroväckande hur konstitutionella medborgerliga friheter får stå åt sidan med smittskyddsbekämpningen som motiv.

Det är verkligt farligt att omfatta åsikten att vi alla vid svåra tider, oavsett om det är en pandemi, ekonomiska kriser eller hot om terrorism, för den goda sakens skull måste ge upp en stor del av vårt privatliv, entreprenörsfrihet, rörelsefrihet, frihet från självförverkligande och även under självcensur hålla våra munnar stängda och fortsätta vårt arbete, säger Madise.

Estlands regering under premiärministern Jüri Ratas har likt många andra politiska styren infört kraftiga inskränkningar av det allmänna och sociala samhällslivet och hållit fast vid dessa trots de . Bland annat måste samtliga etablissemang fortfarande hålla stängt efter klockan 22 på kvällen och ansiktsmasker är obligatoriska i offentliga byggnader.

Det sägs ofta till domare, självständiga institutioner och tjänstemän – att det handlar om att rädda liv – men att man är fast vid att följa konstitutionella lagar. Jag håller inte med denna inställning och försöker förklara så bra och kortfattat som jag kan varför det just nu är allas vårt gemensamma ansvar att inte gå tillbaka ett enda steg från att skydda våra konstitutionella rättigheter och konstitutionella lagar, varnar Madise.

Estlands justitiekansler

Estlands justitiekansler (Estniska: Õiguskantsler) verkar oberoende från landets regering med uppgift att övervaka de grundläggande principerna för landets konstitution och beskyddare av medborgerliga rättigheter.

Justitiekanslern tillsätts av parlamentet på förslag av landets president och ska bland annat bevaka regeringens arbete och de lagar som stiftas i landet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!