träbaserad biomassa

Bättre produktion av biokemikalier

MiljöEn stor mängd av de kemi­kalier som används i dag kommer från fossila bräns­len. Det är inte hållbart ur många perspektiv och pappers- och massaindu­strin arbetar med att ta fram alternativ.