Bättre produktion av biokemikalier

publicerad 10 juni 2014

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En stor mängd av de kemi­kalier som används i dag kommer från fossila bräns­len. Det är inte hållbart ur många perspektiv och pappers- och massaindu­strin arbetar med att ta fram alternativ.

Framställning av biomassa. Foto: Asea!/CC BY-NC-SA 2.0
Framställning av biomassa. Foto: Asea!/CC BY-NC-SA 2.0

Intresset växer inom industrin för att framställa kemikalier från träbaserad biomassa. Forskaren Johan Ahlkvist, vid Umeå uni­versitet, har tagit fram en metod för att optimera framställningen av levulinsyra. Hans modell kan framöver utvecklas till en indu­striell process.

– Vi erhöll det största utbytet i en blandning bestående utav endast sulfitmassa, vatten och en fast katalysator, förklarar han, i ett pressmeddelande.

Levulinsyra är en kemikalie som används på olika sätt i framställningen av bland an­nat polymera hartser, tillsatser i plaster, djur foder, livsmedel samt komponenter för smak-och doftindustrin, textilfärger, bränslen, frostskyddsprodukter, antimikrobiella medel och ogräsmedel (herbicider).

Levulinsyra har av USA:s en­ergidepartement utsetts som en av de tolv biokemikalier fram­ställda från biomassa med högst framtida förädlingspotential.

Johan Ahlkvist har även tittat på framställning av myrsyra.

– Mer kunskap om förädling av förnybara råvaror är viktigt med tanke på den framtida håll­bara framställning av kemikalier och energi som behövs i samhäl­let, säger Johan Ahlkvist.

Han skriver i rapporten att en av de främsta anledningarna till att utveckla processer för att raffinera fram kemikalier från biologiskt material är att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Fossila bränslen är också en begränsad energikälla och kommer att ta slut i framtiden.

Han påpekar också att den nordiska massa- och pappers­industrin även behöver satsa på alternativa produkter om de ska behålla konkurrenskraften mot producenter i andra länder. En omställning till bioraffinaderier kan vara en väg att gå för många bruk.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!