Uppgifter: Myndighetschef avslog mediestöd på politiska grunder

Statliga mediestödet

publicerad 14 december 2020
- av Isac Boman
Georg Lagerberg MPRT
Georg Lagerberg med Myndigheten för press, radio och tv vill inte att SD inte skall pengar i sin valfond.

Enhetschefen för ansökningar på Myndigheten för press, radio och tv, Georg Lagerberg, har de senaste veckorna lett arbetet att fördela det nya redaktionsstödet på 500 miljoner kronor till medier runt om i landet. Nu visar det sig att Lagerberg själv är starkt politiskt driven och enligt uppgift även låtit detta påverka myndighetens hantering av ansökningar.

Stora etablissemangslojala tidningar och även skvallertidningar med en liten andel nyheter fick vidlyftiga bidrag från de statliga medlen på 500 miljoner kronor när det nya redaktionsstödet skulle fördelas. Samtidigt fick bland annat Nya Dagbladet och webbtidningen NewsVoice avslag med ytterst anmärkningsvärda motiveringar och paragrafer som nu visar sig aldrig tidigare ha använts i myndighetens 45-åriga historia för att vägra tidningar stöd som annars uppfyller alla formella krav.

Nya Dagbladet ansågs inte ha något behov av ekonomiskt stöd eftersom tidningen för sin nuvarande verksamhet är beroende av ideella resurser för att kunna gå runt. Detta trots att man samtidigt påvisat verkliga kostnader. NewsVoice underkändes å sin sida bland annat för att man publicerat “innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”.

Under flera år har myndighetens enhetschef Georg Lagerberg fört en blogg präglad av hatiska och nedsättande inlägg mot Sverigedemokraterna (SD). I flera av inläggen påstår han att nästan allt som SD gör eller tycker har med nazism, förintelsen eller folkmord att göra. Lagerberg klargör bland annat på sin blogg att han vill “trycka tillbaka SD ner i det bruna 30-talsträsk där de hör hemma” och anför även på många andra ställen att SD skall likställas med det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet NSDAP, bland annat med citat som:

“Sverigedemokraternas argument luktar 30-tal”

“Sverigedemokraterna hämtar sin retorik från Nazist-inspirerade uttalanden från 30-talet”

“Nazister på Sverigedemokraternas listor”

“Att personer med kända kopplingar till nazistiska organisationer får stå på Sverigedemokraternas valsedlar säger en hel del om vilken politik de vill föra.”

Tilläggas kan i sammanhanget av citaten att Lagerberg varit medlem i Liberalerna, som bland annat haft Sam Uhlin på sina valsedlar – som 2009 dömdes till sex års fängelse för att ha dödat en annan man.

Lagerberg uttrycker också ett starkt ogillande mot att SD har byggt upp en valkassa och skriver att “varje vän av mänskliga rättigheter och som tror på alla människors lika värde anser säkert att det är beklagligt att partiet lyckats med detta”.

Vidare menar han att “SD:s politik inte hänger samman, har stora luckor och sprider främlingsfientliga, rasistiska och homofoba lögner” och funderar på hur SD:s inflytande kan “marginaliseras” och menar att partiets “försök att komma in i de politiskt beslutande församlingarna måste bekämpas.”

Myndighetens enhetschef har också ställt sig positiv till inflödet av så kallade “ensamkommande flyktingbarn”, som sedermera framförallt visat sig handla om vuxna migranter som ljugit om sin ålder. Lagerberg har dock hållit fast vid att betrakta dessa som barn och bland annat uttryckt att dessa blir “värdefulla resurser för samhället som alla andra barn”. I verkligheten har rapporter sedermera visat att afghaner, som utgjort en betydande andel av denna grupp, stod för runt 10 procent av alla sexualbrott mot svenska barn och kvinnor under 2017.

Enligt en källa med god insyn i myndigheten skall både NewsVoice och Nya Dagbladets avslag förklaras med att dessa i själva verket varit godkända av handläggaren Dinara Berg när Georg Lagerberg och handläggaren Kajsa Rohdin kastat henne åt sidan för att underkänna ansökningarna på rent politiska grunder.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!