Uppgifter: Myndighetschef avslog mediestöd på politiska grunder

Statliga mediestödet

publicerad 14 december 2020
Georg Lagerberg MPRT
Georg Lagerberg med Myndigheten för press, radio och tv vill inte att SD inte skall pengar i sin valfond.

Enhetschefen för ansökningar på Myndigheten för press, radio och tv, Georg Lagerberg, har de senaste veckorna lett arbetet att fördela det nya redaktionsstödet på 500 miljoner kronor till medier runt om i landet. Nu visar det sig att Lagerberg själv är starkt politiskt driven och enligt uppgift även låtit detta påverka myndighetens hantering av ansökningar.

Stora etablissemangslojala tidningar och även skvallertidningar med en liten andel nyheter fick vidlyftiga bidrag från de statliga medlen på…

 


Liknande artiklar: