Presstödet för alternativa medier kan avskaffas

Etablerade svenska mediehus kan räkna med att få många miljoner i skattemedel även framöver. Samtidigt kommer dessa själva att få bestämma vilka konkurrenter som ska få ta del av skattemedel och vilka som inte ska få det. Så sammanfattas regeringens nya förslag som kritiker menar i huvudsak är till för att stoppa och försvåra alternativa mediers framväxt och omöjliggöra för dessa att konkurrera på samma villkor som de stora tidningarna.

publicerad 7 november 2016
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Miljöpartiets kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke annonserade under en presskonferens på måndagen att man vill se en kommitté som består av representanter från mediebranschen och som själva ska få bedöma vilka som ska få ta del av det nya mediestödet och inte.

De stora mediehusen kommer också ha möjlighet att neka konkurrenter om man exempelvis anser att konkurrenterna inte ställer upp på “principen om alla människors lika värde”. Exakt hur detta ska bedömas och vad som avses med att tycka att alla är lika mycket värda framgår inte, men på sociala medier tar många för givet att det främst kommer att användas för att neka tidningar och projekt med invandringskritisk eller nationalistisk profil.

Kritiker pekar också på att de nya reglerna verkar vara framtagna för att cementera nuvarande etablerade medieaktörers makt och nepotism och att det blir väldigt svårt för nya projekt att överhuvudtaget etablera sig. Detta verkar dock inte störa regeringens utredare Anette Novak som på presskonferensen konstaterade att det viktiga är att aktörerna som får allmänna medel har rätt värdegrund.

– Staten ska inte spendera allmänna medel på medier som inte ställer upp på de värden som ligger till grund för yttrandefriheten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!