MORGONDAGENS DAGSTIDNING – måndag 4 mars 2024

måndag 4 mars 2024

Frimurarprofessorn: “Samhället måste ingripa mot konspirationsteorier”

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 23 maj 2022
- av Markus Andersson
En bild på Q-Anon-rörelsen från Andreas Önnerfors föredrag under eventet.

Konspirationsteorier är ett hot mot demokratin. Det var det ledande budskapet under den så kallade Internetstiftelsens event i samarbete med bland annat Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för press, radio och tv, Journalistförbundet samt det ökända censurnätverket #JagÄrHär.

Profilerad under eventet var den högt uppsatte frimuraren Andreas Önnerfors som under sitt föredrag bland annat efterlyste att organisera systematiska påverkanskampanjer med statligt understöd för att stoppa vissa teorier från att spridas.

Under eventet som arrangerades den 12 maj förde frimuraren och idéhistorikern Andreas Önnerfors bland annat fram sin uppfattning om att även ”harmlösa” teorier, exempelvis att månlandningen aldrig ägt rum, är en del av hotbilden mot demokratin. Detta, enligt Önnerfors, eftersom dessa teorier riskerar att leda till att människor börjar ifrågasatta även andra officiella narrativ och således ”underminerar tilliten” till samhällets auktoriteter – exempelvis genom att människor kan få för sig att traditionell media inte beskriver verkligheten rättvist.

– Man är väldigt skeptisk till oberoende institutioner som oberoende rättsskipning eller rättssäker myndighetsutövning därför att man ifrågasätter expertkunskapen, exemplifierar Önnerfors.

Frimuraren definierar bland annat konspirationsteorier som “meningsskapande berättelser” men går samtidigt så långt som att hävda att dessa inte kan ses som en del av fri opinionsbildning i ett demokratiskt samhälle – utan tvärtom utgör ett hot mot denna. Till olämpliga teorier räknar han bland annat att man pekar ut den politiska klassen som korrupta och att de inte tjänar de egna medborgarna.

För att förhindra att teorierna får spridning och gehör hos befolkningen efterlyser Önnerfors bland annat att staten satsar på ”upplysningskampanjer” och ”utbildning” – där bland annat skolelever ska tränas att förkasta vissa teorier. Han menar även att staten kan och bör se till att begränsa yttrandefriheten för medier med ansvariga utgivare, exempelvis genom att bestraffa dessa om de för fram något som kan betraktas som “antisemitiskt”.

– Då kan man argumentera att här kan vi tillämpa lagen, vi kan tillämpa den lagliga begränsningen av yttrandefriheten som då är exempelvis hets mot folkgrupp, förtydligar Önnerfors.

Önnerfors föreslår vidare att statliga myndigheter ska samverka med ”civilsamhälleliga initiativ” för att utöva effektiva påverkanskampanjer exempelvis mot sociala medieplattformar.

– Konspirationsteorier är ett hot mot demokratin och när vi konstaterar att så är fallet så måste vi ha en diskussion kring vad vi kan göra. Det går inte bara att säga att alla får säga vad de vill, slår han fast.

 

 

Ett dylikt ”civilsamhälleligt initiativ” som förs fram av Önnerfors är det vänsterinriktade censurnätverket #JagÄrHär som bland annat gjort sig kända för att massanmäla politiska motståndare för att få dessa avstängda från sociala medier, däribland exempelvis det medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige.

Gruppens representant Kalle Thunell, som också deltog som talare på eventet, berättar om verksamheten som bland annat inkluderar att kartlägga olika grupper på Facebook – bland annat en grupp med sympatisörer till Sverigedemokraterna, och hävdar att ”ingen gör någonting” mot de många brottsliga uttalanden och våldshot som han menar framförs på denna typ av sidor.

– Vi har anmält tusentals, tiotusentals kommentarer och fått bort flera tusen regelbrott, berättar Thunell.

Flera av nätverkets medlemmar har vid sidan av sina aktivistiska engagemang också poster inom Public Service, svenska mediekoncerner och på svenska myndigheter. Gruppen finansieras delvis med skattepengar och har tidigare uppdagats ha täta kontakter med svenska regeringsföreträdare.

Eventet arrangerades i samarbete med Myndigheten för psykologiskt försvar, #JagÄrHär, Myndigheten för press radio och tv, NOD, Journalistförbundet #ViMåstePrata, RISE, SKR, Mediekompass, Ung Media Sverige, Digidel, Sveriges Kommunikatörer och MIK Sverige.

 


Ideologiskt inriktad frimurare

Andreas Önnerfors, född 1971, är till vardags professor i idéhistoria vid Uppsala Universitet samt regelbunden skribent för Centre for Analysis of the Radical Right som leds av den amerikansk-judiske historikern Matthew Feldman. Han är högt uppsatt frimurare och påbörjade sin karriär inom orden 1996 då han initierades i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm. Idag har han den högsta graden, grad 10 i den Skånska provinsiallogen. Hans frimurartitel är “Riddare”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend