Inrikes

MSB och Försvarsmakten kommer att hålla gemensam övning

Publicerad 6 september 2018

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, planerar att hålla en gemensam totalförsvarsövning år 2020 i anslutning till Aurora 20.

Regeringen gav under torsdagen Försvarsmakten tillåtelse att förhandla med och bjuda in främmande stater och grannländer, däribland USA, Nato och EU, till att medverka vid den planerade militärövningen Aurora 20, som kommer genomföras år 2020.

"Aurora 20 är ett viktigt steg i att fullfölja den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 2015 och syftar till att öka Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp.
Sverige bygger säkerhet i samarbete med andra. Av denna anledning bjuds också andra länder in att delta, på samma sätt som svenska förband deltar i övningar inom ramen för vårt samarbete med andra länder och organisationer. Försvarsmakten har fått bemyndigande att bjuda in förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland och USA liksom EU och Nato", skriver Regeringen i ett pressmeddelande.
Aurora 20 är en del i Totalförsvarsövning 2020, som kommer att bli Sveriges första totalförsvarsövning sedan 1987. Totalförsvarsövning 2020 kommer att gemensamt hållas av Försvarsmakten och MSB. Syftet med totalförsvarsövningen är att "öva totalförsvarets förmåga och samverkan mellan det militära försvaret och det civila försvaret". 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!