Coronavirusets spridning

Svensk coronahantering kan hemligstämplas

MSB vill inte offentliggöra all information om hanteringen av coronaviruset.

Trots löften om öppenhet kan information om beredskapen för coronavirusets utbrott i Sverige istället komma att sekretessbeläggas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Att information offentliggörs skulle enligt myndigheten kunna leda till ett mer sårbart och osäkert samhälle.

Det är i en intervju med Dagens Nyheter som Anneli Bergholm Söder, avdelningschef för MSB:s operativa avdelning erkänner att en del av informationen kring beredskapen för virushanteringen kan komma att beläggas med sekretess i framtiden. Detta trots att myndigheten själv pekat på vikten av att informationen till allmänheten ska vara tydlig och samordnad.
På frågan från DN om MSB vill hemligstämpla att Sverige har en dålig beredskap nekar Bergholm Söder och menar att det inte handlar om något sådant.

– Nej, det är inte alls det jag är ute efter. Utan jag pratar om samhällsviktig verksamhet. Det kan vara sjukvårdsektorn, telekommunikationssektorn, energisektorn – där det kan finnas styrkor och svagheter. Det kan vara en del av totalförsvaret och därför är det viktigt att tala om att allt kan vi inte avslöja.

MSB har redan pekat ut ett flertal risker som det svenska samhället kan drabbas av om virusutbrottet blir än mer omfattande. Det handlar bland annat om att den kinesiska produktionen och transporterna stannar och att kinesiska komponenter inte längre kan exporteras till Sverige varför även svensk industri riskerar att stå stilla.

Vidare är man oroliga för att medicin och material för hälso- och sjukvården kan komma att bli en bristvara eller helt ta slut under en längre pandemi. Ytterligare en rädsla är att de aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet ska få så många sjuka anställda att verksamheterna inte längre kan fungera på grund av personalbortfallet.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!