Miljöstyrningsrådet

Miljökrav för byggande på remiss

MiljöMiljöstyrningsrådets upphandlingskrav för energieffektivare byggnader av material är nu ute på remiss. Tidigare i år gick även kraven för ombyggnad ut på remiss. Kraven gäller lokaler och flerbostadshus.