Miljöförvaltningen

Göteborg vill avgifta vardagen

MiljöKemikaliekrav för stadens upphandling. Göteborgs kommun har tagit fram ett förslag till kemikalieplan som beskriver arbete för att sluta använda särskilt farliga kemika­lier.