Inrikes

Foto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

MP-styrelse tvångsutbytt

Inrikes Miljöpartiets styrelse i Haninge kommun har tvingats avgå.