massblockeringar

Svensk myndighet massblockerar Twitterkonton

InrikesDen svenska myndigheten Svenska institutet, SI, massblockerade sammanlagt 14 000 Twitterkonton. Agerandet från SI har lett till anklagelser om statligt sanktionerad censur.