Inrikes

Foto: Marie-Therese Karlberg/Егор Журавлёв/CC BY-SA 2.0

Filminstitutet kan dra in stöd för manliga filmskapare

Inrikes Filminstitutets vd Anna Serner vill tvinga filmbranschen att ha fler kvinnliga filmskapare, annars kommer marknadsstödet att dras in för manliga filmskapare.