Konsumentmedvetenhet

Foto: Flickr/Melinda Taber/CC BY-NC-SA 2.0

Varning för teflon

Konsumentmedvetenhet Teflon är ett ämne som är vanligt i svenska hushåll, men vad många inte vet är att stekpannor med teflonyta kan avge giftiga partiklar och gaser.