Brookings: Allt färre euroamerikaner i USA

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 21 februari 2023
- av Jan Sundstedt

Forsknings- och utbildningsinstitutet The Brookings Institution visar med hjälp av nya folkräkningsdata hur den demografiska kartan i USA är på väg att ritas om. Den del av amerikanska befolkningen där man främst kan se en kraftig tillbakagång är bland euroamerikaner, samt även unga under 18 år i största allmänhet.

USA:s euroamerikanska population har sedan lång tid tillbaka varit i en kraftigt nedåtgående spiral. Exempelvis kunde data från 2016, från The U.S. Census Bureau som har ansvar för folkräkningen, påvisa detta faktum, något som sedermera analyseras av tankesmedjan The Brookings Institution, bland annat i en rapport som utgavs i augusti, som beskriver “årliga förändringar från juli 2016 till juli 2021”.

Vid nagelfarande av ålder och etnisk gruppering står det klart att amerikaner utanför den euroamerikanska populationen utgör allt större andelar av befolkningen i samtliga befolkningsgrupper. De grupper som ökar mest i storlek är främst latinamerikaner.

Analys av åldersskiften påvisar dessutom att ungdomar under 18 år samt individer i bästa arbetsföra ålder (18–59 år) har minskat exceptionellt mycket i storlek.

Avfolkning USA
Sammanfattning av den demografiska statistiken som Brookings sammanställt.

USA:s befolkning växte som helhet med 392 665 individer under perioden juli 2020 till juli 2021. En minskning från över 1 miljon under vart och ett av de tre föregående åren och över 2 miljoner perioden 2016-17. Enligt folkräkningen 2020 uppgår landets befolkning till 331 miljoner människor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!