Dryg tredjedel av invånarna i Sverige har nu utländsk bakgrund

Etnisk undanträngningspolitik

publicerad 24 mars 2023
- av Jan Sundstedt
Afghanska migranter i Bryssel.

Vid årsskiftet hade minst 34,62 procent av invånarna i Sverige utländsk bakgrund. I flera kommuner är personer med invandrarbakgrund redan i tydlig majoritet, visar statistik från SCB.

Mer än en tredjedel av befolkningen har nu annan än svensk bakgrund om man utifrån den tillgängliga statistiken lägger ihop antalet personer födda utomlands med personer födda i Sverige med en eller två utländska föräldrar.

Foto: faksimil/SCB

Det kan också noteras att för yngre invånare är andelen med utländsk bakgrund ännu högre. För personer mellan 35 – 44 år handlar det om 44,12 procent, för invånare mellan 25 och 34 och 41,19 procent och bland boende i Sverige mellan 5 och 9 år har 40,37 procent invandrarbakgrund.

Det går också att se att det särskilt är i storstadsregionerna (Stockholm, Malmö och Göteborg) som störst andel har invandrarbakgrund – medan andelen personer med utländsk bakgrund i många glesbygdskommuner är betydligt mindre.

Storstadskommunerna har i regel högst andel invånare med invandrarbakgrund. Foto: faksimil/SCB

Den verkliga andelen invånare med utländsk bakgrund kan samtidigt vara betydligt högre än den som presenteras av SCB eftersom tredje generationens invandrare räknas som svenskar i statistiken – bland annat eftersom det är förbjudet att föra statistik baserat på etnicitet i Sverige.

De vanligaste födelseländerna för utrikes födda är Syrien, Irak och Finland – följt av Polen, Iran, Somalia och Afghanistan.

De vanligaste födelseländerna för utrikes födda. Foto: faksimil/SCB

I kommuner som Botkyrka och Södertälje är de med utländsk bakgrund redan i tydlig majoritet (61,6 respektive 58,9 procent) enligt den offentliga statistiken. Många andra kommuner som exempelvis Järfälla, Malmö, Burlöv, Sundbyberg och Upplands Väsby är snabbt på väg åt samma håll.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!