Inrikes

DN: Afrikaner skall ersätta nya generationer europeér

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski på World Economic Forum i januari tidigare i år.

"Kraftigt ökad migration från Afrika" är lösningen på minskat barnafödande på andra kontinenter inklusive Europa. Det skriver DN i en artikel som öppet omfamnar etnisk undanträngningspolitik inte bara i Västvärlden utan även i Asien och Latinamerika.

"Nigeria kan rädda Europa från framtida åldersfälla" lyder rubriken för den kontroversiella Bonniertidningens nya artikel. Bakgrunden till artikeln är en studie publicerad i tidskriften The Lancet som bland annat förutspår att Afrikas befolkning kommer att öka från 1,4 till 3,5 miljarder invånare till 2100. Exempelvis Nigerias befolkning ska enligt studien år 2100 komma att passera Kinas befolkningsmängd som samtidigt minskar.
Med ”åldersfälla” åsyftas att den äldre delen av befolkningen med nuvarande demografiska trender inte kan försörjas av den yngre befolkningen. I artikeln tycks man dock inte ta någon notis om det numera välbelagda konstaterandet att immigrationen i dagens former inte stärker ekonomin utan snarare utgör en betydande nettokostnad för samhället. Låg livslön gör bland annat enligt Pensionsmyndigheten (2016, PID14639) att invandrare som grupp i Sverige inte täcker kostnader för bidrag, vård och pensioner. Även nationalekonomer som Tino Sanandaji har sedan länge vederlagt hypotesen om att immigrationen skulle vara ekonomiskt fördelaktig på längre sikt.

"Samtidigt på DN har tiden stått still. Hur många gånger har den här tesen - att invandring räddar befolkningspyramiden - motbevisats vid det här laget?", kommenterar SvD-ledaren Ivar Arpi på Twitter.

Några moraliska förbehåll om etnisk undanträngningspolitik som kan omfattas av FN:s folkmordskonvention lyfts heller inte fram i DN:s artikel, som speglar Bonnierkoncernens pådrivande linje för de senaste decenniernas demografiska omdaning av Sverige.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!