En miljon fler i Sverige under 10-talet

publicerad 25 februari 2020
- av Isac Boman
Immigration är huvudförklaringen till befolkningsökningen.

Bara under under 2019 invandrade mer än 115 000 människor till Sverige. Som en följd av den omfattande immigrationen har Sveriges befolkning sammanlagt ökat med nästan en miljon under 10-talet.

Under 2010-talet ökade befolkningen i Sverige med 986 907 människor. Anledningen till ökningen är den fortsatt pågående massinvandringen till landet, vilken i direkta tal står för hela 73 procent av befolkningsökningen enligt SCB. Den siffran inkluderar heller inte andra generationens invandrares inverkan på landets demografi.

Bara under 2019 invandrade 115 805 människor, vilket motsvarar Helsingborgs eller Linköpings befolkning. Det är samtidigt en minskning med 13 procent jämfört med föregående år. Förutom återvändande personer födda i Sverige utgörs de största invandrargrupperna av syrier, afghaner, indier, irakier, iranier, eritreaner, pakistanier, polacker och kineser.

Samtidigt har utvandringen också ökat något. Under 2019 utvandrade 47 718 personer människor, något fler än föregående år. Personer födda i Sverige var också den enskilt största gruppen att utvandra, följt av polacker.

Noterbart är att många svenska landsortskommuner trots invandringen fortsätter tappa invånare och att hela 109 kommuner minskade i befolkning under det gångna året. Befolkningsökningen var som vanligt störst i storstadsregionerna. Majoriteten av de svenska kommunerna har under 16 000 invånare.

Befolkningen i Sverige uppgick vid årsskiftet till 10 327 589 personer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!