Hälsa

Foto: CanStockPhoto/Bialasiewicz

Anorexi och bulimi – vår tids folksjukdomar

Hälsa Osunda förhållningssätt till självbild och hälsa kan ge upphov till ätstörningar. Lär dig om hur du känner igen de vanligaste varningssignalerna.


Foto: Daniellehelm/CC BY 2.0

"Håll koll på dina barns matvanor"

Insändare I sin insändare påpekar Per-Arne Almgren nödvändigheten av att hålla koll på sina barns matvanor, inför risken av anorexia och dylikt.