Nya Dagbladet skiftar fokus i rapporteringen

Hotet från bankerna

publicerad 14 december 2022
- av Jan Sundstedt

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Som en följd av Länsförsäkringar Banks verksamhetshotande eskalering mot mediebolaget bakom Nya Dagbladet, där man låst kontot för utlandsbetalningar och hotar att inom kort helt stänga ner bankkontot med frågor kring ”penningtvätt” och ”finansiering av terrorism” som förevändning, kommer redaktionen nu att lägga om sitt fokus.

Vi kommer att gå till motangrepp och bemöta hotet från bankerna. Det är hög tid att de ställs till svars för sitt långvariga maktmissbruk, säger nyhetschefen Isac Boman som meddelar att rapporteringen på tidningen mot den bakgrunden kommer att se annorlunda ut framöver.

Boman, som är utbildad nationalekonom med fokus just på maktkoncentrationen hos bankerna under sin forskning vid Åbo Akademi, konstaterar att inte bara han själv utan hela redaktionsledningen liksom övriga medarbetare sedan tidigare varit väl medvetna om den typ av maktmissbruk som förekommer inom banksfären.

– Vi har rapporterat om denna allvarliga problematik under många år, så ur den synvinkeln är det givetvis ingen överraskning att det nu råkar drabba oss. Det har kommit att genomsyra hela banksystemet, konstaterar Boman som tillägger att det måste till långsiktig lösning på det ökade hotet från bankerna och att det bara handlar om en kortsiktig lösning för mediebolaget att söka sig till en ny bank.

Ytterst sett finns det ingen väg runt denna problematik. Förr eller senare måste någon ta striden på en offentlig arena, och det kommer vi att göra nu.

Mediehusets vd och Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson konstaterar att bankernas maktfullkomliga förehavanden gör det allt svårare för oberoende journalister och politiska opinionsbildare att verka enligt fundamentala demokratiska spelregler även i Sverige.

Om det inte finns förutsättningar att bedriva fri journalistik i Sverige på grund av bankernas egenmäktiga förfarande är allt annat av sekundär betydelse för vår verksamhet, säger han.

Andersson förklarar att man nu tvingas in i en svår situation, men ämnar driva denna fråga på alla områden, publicistiskt såväl som juridiskt.

Det här handlar om något mycket mer än Nya Dagbladets framtid. Ytterst handlar det om huruvida rättsstatsprinciper och fundamentala demokratiska grundbultar ska gälla i Sverige och om det ska finnas praktiska förutsättningar för att bedriva fri och oberoende journalistik överhuvudtaget.

Isac Boman tillägger att det ingalunda innebär ett slut för rapporteringen, men att man måste ha en realistisk strategi för att hantera situationen.

Även om vi har vuxit rejält och etablerat oss som den bredaste oberoende dagstidningen i Sverige är våra resurser ofantligt små jämfört med jättarna. Därför vill vi förbereda NyD-läsarna på att detta fokusskifte kommer att göra att andra typer av bevakning måste stå åt sidan och att det blir färre artiklar i tidningen den närmaste tiden.

Boman betonar att han ingalunda är nedslagen över situationen, utan tvärtom är övertygad om att rättvisan på ett eller annat sätt kommer att landa på deras planhalva.

Det här är en Davids strid mot Goliat, men det moraliska rättesnöret står helt på vår sida och vi är dessutom övertygade om att vi med detta fall kan kasta ett starkt ljus på ett absolut oacceptabelt maktmissbruk inför den breda allmänheten. Bankernas samvetslösa beteende är något som fått pågå alldeles för länge och det måste få ett slut, avslutar han.

 


 

Så ser rapporteringen ut på Nya Dagbladet framöver

De redaktionella resurserna kommer hädanefter i första hand att läggas på att rapportera om utvecklingen av affären med Länsförsäkringar och en granskning av banksystemet överlag.

Läsarna får räkna med en klart begränsad rapportering på andra områden. Redaktionen lovar att man, så snart andrummet efter striden med banken tillåter, ska återgå till den breda rapportering som är tidningens signum.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!