Kom igång och börja spara i aktier

publicerad 7 januari 2019

Har du dålig koll på vad aktier och fonder är? Vet du inte hur du kan tjäna pengar på aktier? Behöver du veta det egentligen? Att börja spara i aktier behöver inte vara så krångligt och svårt som många tror, men det underlättar att ha lite grundkunskaper.

Fonder, det vill säga ett paket som innehåller 30, 50 eller till och med så många som 100 aktier, känner de flesta till. Om du inte har tid eller intresse att sätta dig in en massa årsredovisningar samt följa och övervaka börsen löpande kan du investera i indexfonder. Kortfattat arbetar en indexfond utifrån att den investerar i aktier baserat på bolagens storlek och den följer alltid börsens genomsnittsutveckling, varken mer eller mindre. Indexfonder är relativt billiga vilket gör dem till en stabil investeringsform.
När det kommer till aktier köper du en eller flera aktier i ett specifikt bolag. Dessa bolag finns inom en mängd olika branscher och om du köper aktier bör du också läsa på för att kunna analysera om de aktier du köper går bra eller mindre bra, för att inte säga dåligt. Ett smart drag är att börja läsa mer om att investera i aktier och satsa på breda aktier som inte svänger så mycket. En mix av aktier och fonder ger dig en bra grund att bygga vidare på.

När du har kommit en bit på vägen med din aktieportfölj är det i regel intressant att börja titta på olika möjligheter till att skapa ytterligare investeringskapital för att kunna ta lite mer risker. Du vill helt enkelt bygga en så kraftfull pengamaskin som möjligt. Då kan det vara ett alternativ att titta på preferensaktier. Det som skiljer en preferensaktie från vanliga stamaktier är att det är en aktie som ger förtur till aktieutdelning, det vill säga preferensaktieägarna får en utdelning före stamaktieägarna. Det vanligaste är dock att utdelningen fastställs redan när aktien skapas och därefter justeras den i regel inte. Det innebär i sin tur att du som preferensaktieägare inte får ta del av den utdelningshöjning som stamaktieägarna får. Du får alltså inga utdelningshöjningar om bolaget utvecklas bra och ökar på vinsterna, vilket också kan ses som den största risken för sparare med den här typen av aktier. Det är just utdelningshöjningarna som, sett över tid, ger dig den största effekten på ditt sparande och – även om du väljer att återinvestera utdelningen du får i samma bolag – kommer med tiden att ge dig ekonomiska muskler. Så varför ska du då välja preferensaktier till din aktieportfölj?

Det är den stabila utdelningen som gör preferensaktier intressanta. Du kan nämligen använda dem för att skapa en eller flera stabila hörnstenar i ditt sparande, som ger dig en välkommen bonus i ditt kassaflöde. Pengar som du kan använda till nya investeringar. Hur stor del av din aktieportfölj du låter bestå av preferensaktier är upp till dig men ett riktmärke på att de inte bör överstiga 20 % av den totala portföljen är en relativt vedertagen riktlinje. Börja med att välja ut 3-4 preferensaktier och se till att utdelningsmånaderna är olika för alla aktierna för på så sätt får du utdelning och en passiv inkomst varje månad. Håll även ett öga på inlösenkursen, det vill säga den utsatta kurs som bolaget använder om de väljer att lösa in preferensaktierna, när du väljer ut preferensaktierna. Om du exempelvis köper en preferensaktie för 350 kronor och inlösenkursen är 325 kronor, kommer du att förlora 25 kronor per aktie om bolaget bestämmer sig för att lösa in dem.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.