WWF anmäler bolag för oljeexploatering i Kongo

Världsnaturfonden, WWF, har anmält det engelska oljebolaget Soco för att bryta mot OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) regler när de planerar för oljeexploatering av områden i och runt nationalparken Virunga i Kongo.

publicerad 12 oktober 2013

Socos handlande strider mot de riktlinjer som rör naturvård och mänskliga rättigheter som OECD satt upp, menar WWF.

 Socos handlande riskerar att förstöra den unika miljön och hotar områdets människor och vilda djur. Soco har nu bara en väg att gå för att följa OECD:s riktlinjer och det är att helt dra sig tillbaka från Virunga och avsluta samtliga oljeexploateringsplaner omgående och för gott i området, säger Lasse Gustavsson, naturvårdschef på WWF International, i ett pressmeddelande.

En miljökonsekvensutredning, som tillsattes av Soco själva, visade att bolagets oljeexploatering i Virunga kunde orsaka miljöfarliga utsläpp och förstöra förutsättningarna för djur och växter i nationalparken. De som bor i området kring nationalparken ska enligt WWF ha fått bristfällig information av Soco om hur storskalig oljeutvinning i Virunga kan påverka miljön negativt.

UNESCO:s världsarvskommitté har dessutom förfäktat åsikten att all oljeexploatering i och omkring nationalparken måste tas ur bruk. Detta då det strider mot den så kallade Världsarvskonventionen.

”Östligaste delen av Demokratiska republiken Kongo, där Virunga nationalpark ligger, är en krigszon. Både OECD och FN uppmanar företag som arbetar i krigsområden att vara särskilt försiktiga och respektera mänskliga rättigheter. Soco har inte lagt fram bevis på att de analyserat läget när det gäller frågor som rör mänskliga rättigheter”, skriver WWF i sitt pressmeddelande.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!