skogar

Skarp kritik mot SCA:s skogsbruk

MiljöSkogsbolaget SCA får skarp kritik från Fältbiologerna i deras årliga naturvärdesinventering. I år låg fokus på skogar i Västerbotten som anmälts av SCA för avverkning.