Satsa sex miljoner på Hanöbukten

publicerad 25 april 2014

Sedan flera år tillbaka har det inkommit rapporter om sårskadade fiskar och brunare, i bland illaluktande vatten i Hanöbukten vid Skånes kust.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har under sex månaders tid studerat havsmiljön i området och lämnade på tisdagen över en rapport till miljödepartementet. Trots omfattande undersökningar har man inte kunnat hitta någon enskild orsak till de problem som iakttagits, och bukten speglar antagligen läget för hela södra Östersjön, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Därför rekommenderas regeringen att satsa ytterligare sex miljoner kronor på fortsatt utredning av miljösituationen i bukten.

– Det pilotprojekt som vi föreslår för Hanöbukten är en ny typ av åtgärd inom miljöövervakning, ett så kallat undersökande övervakningsprogram, som inte tidigare använts. Det syftar till att identifiera vad vi inte känner till idag, exempelvis hur verksamheten vid skjutfåltet som till viss del sträcker sig ut i Hanöbukten kan påverka fisken och de marina ekosystemen, säger Mats Svensson, enhetschef på HaV.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!