Orörda korallrev funna utanför Ecuador

publicerad 7 november 2023
- av Sofie Persson
Koraller och sjöstjärnor.

Forskare har upptäckt två orörda korallrev i vattnen kring Galápagosöarna utanför kusten vid Ecuador. Korallreven ligger på 370 till 420 meters djup och ger en ny insikt i regionens undervattensbiologiska mångfald.

Korallreven hittades under en 30-dagars expedition för att studera ekosystemen kring undervattensklipporna. I expeditionen, som startade den 18 september, deltog 24 forskare som representerade 13 organisationer och universitet. Det ena revet som upptäcktes är omkring 250 meter långt, samtidigt som det andra är cirka 800 meter långt. Båda djuphavsreven uppvisar en rik mångfald av stenkorallarter, vilket tyder på att de sannolikt bildats och stött den marina biologiska mångfalden i tusentals år.

Galápagos marina reservat är ett område med enastående biologisk betydelse, säger den marina forskaren Stuart Banks, vid Charles Darwin Foundation, i ett pressmeddelande. Att hitta sådana djupa och långlivade rev tar oss viktiga steg närmare att skydda dolda dimensioner av havens mångfald och förstå den roll som djupa livsmiljöer spelar för att upprätthålla havens hälsa.

Forskarna använde den fjärrstyrda undervattensroboten ROV SuBastian, som kan operera på ett djup av upp till 4500 meter, för att utforska vattnen.

”Fascinerande fynd”

Redan i april i år lokaliserade forskarna det första djuphavsrevet i området, som hittades på cirka 400 till 600 meters djup. Expeditionen hade också som mål att med laserskanningsteknik skapa högupplösta kartor över reven. Bland annat har man bekräftat förekomsten av två undervattensberg som man kartlagt med hjälp av laserskanningen. Dessa kartor producerades med två-millimeters upplösning där detaljnivån är så hög att de till och med kan visa enskilda djur på havsbotten.

Förutom att undersöka korallernas biologiska mångfald på Galápagosöarna utforskade forskarna områden inom Isla del Coco National Marine Park, ett skyddat område som förvaltas av Costa Rica. Syftet med dessa expeditioner var att kartlägga korallgemenskapernas sammankopplingar mellan undervattensbergen på Galápagos och de vid Costa Rica. Under en av dykningarna observerade forskarna flera djuphavskorallarter som var fulla med ägg.

Dessa fascinerande nya fynd fortsätter att bidra till viktig forskning för bättre förvaltning av befintliga och framtida marina skyddade områden i regionen, säger Banks.


Fakta: Korallrev

Det är undervattensstrukturer som skapas av koraller, små marina djur som lever i symbios med alger. Nästan 2 miljoner arter bor på eller omkring korallrev och är beroende av att korallreven mår bra. Korallrev återfinns i dag i alla större hav, även i Sverige finns kallvattenrev i Koster-Väderöfjordens marina nationalpark.

Korallreven fungerar även som vågbrytare och skydd för att dämpa effekterna av stormar och tsunamivågor längs med kusten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!