Miljö

Koldioxid påverkar fiskars luktsinne

Fiskar som lever i korallrev där koldioxid utsöndras från havs­bottnen har mindre förmåga att känna lukten av rovfiskar än fiskar som lever i normala rev, enligt en studie publicerad i Nature Climate Change.

Det är den första studien som undersökt hur fiskars sinnen påver­kas under de omständigheter som förväntas råda vid århundradets slut, och resultatet bekräftar tidigare laboratorieförsök.
När havet absorberar koldioxid från atmosfären sjunker pH-värdet i vattnet. Nu har haven ett pH-värde på runt 8,14, medan revet som undersökts i Papua Nya Guinea, där koldioxid frigörs, har ett pH-värde runt 7,8. Det är samma nivå som förutspås världen över om utsläppen av växthusgaser fortsätter på samma nivå som nu.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!