Nytt klimatmått kan minska avskogning

publicerad 18 augusti 2015

Svensk forskning visar att andra sätt att mäta av­skogning och utsläpp av växthusgaser kan vara mer effektivt än det inom REDD.

Skogsavverkning är en stor orsak till ökningen av växthusgaser i atmosfären och påföljande kli­matförändringar. Inom ramen för REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Förest Degradation), en mekansim i FN:s klimatavtal belönas fattiga länder när de förhindrar avskog­ning eller planterar ny skog.

Fast risken med detta är att avskogningen bara flyttar till ett annat land, visar forskaren Sabine Henders i sin avhandling vid Linköpings universitet.

– REDD tar bara hänsyn till skogsanvändningen inom ett land. Ändrad markanvändning på internationell nivå finns inte med. Men effekten på klimatet blir densamma oavsett i vilket land skogen avverkas. För FN innebär det i värsta fall att mycket pengar spenderas förgäves, utan att klimatproblemen minskar, säger Sabine Henders i ett press­meddelande.

Hennes lösning är att inte bara mäta utsläppen i produktionsle­det, som oftast sker i dag, utan även i konsumtionsledet som driver på avskogningen. Med inspiration från de metoder som finns för att mäta ekologiska fotavtryck har hon tagit fram en metod som bygger på en kart­läggning av de fysiska handels-flödena av jordbruksprodukter.

Jordbrukets expansion är den enskilt viktigaste orsaken till avskogning i tropikerna. Särskilt det kommersiella jordbruket. En tredjedel av all jordbruksmark i Brasilien användes 2007 för exportjordbruk, framförallt till sojabönor som går till djurfoder.

Men metoden kan vara poli­tiskt känslig, konstaterar hon. Hittills har ingen politiker vå­gat sig på att försöka begränsa konsumtionen, snarare tvärtom. Därför kan det vara politiskt impopulärt att uppmärksamma sambanden mellan utsläpp av växthusgaser och konsumtion.

Nästa steg i hennes forskning blir att testa modellens använd­barhet på exportproduktionen i Brasilien och Indonesien.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.