Försök att rena läkemedelsrester

publicerad 21 februari 2015

Tekniska Verken och IVL Svenska Miljöinstitutet har påbörjat för­sök för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

Dagens renings­verk klarar inte av att separera läkemedel från vattnet, varför dessa hamnar i naturen där de kan påverka vattenlevande organismer.

Vi vet ingenting om hur blandningar av organiska föroreningar, den så kallade cocktaileffekten, påverkar våra vattendrag. Att reducera denna påverkan ligger i linje med målet om en giftfri miljö, säger Jonas Malmborg, utvecklingsingenjör på Tekniska verken.

Försöken som nu utförs i Linköping innebär att gasen ozon pum­pas genom vattnet, vilket har visat sig kunna avlägsna merparten av läkemedelsresterna. Försöken ska ge underlag för beslut om fulltalig användning, och väntas pågå till mars 2015.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.