Forskare återintroducerar “utrotat” förhistoriskt träd

publicerad 13 februari 2024
- av Sofie Persson
Tallen växer bara ett par centimeter per år - men kan bli över 40 meter hög.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


På hemliga orter försöker forskare bevara och återintroducera Wollemitallen, som man tidigare trott vara utrotad sedan miljoner år. Platserna är förbjudna att besöka för allmänheten på grund av de risker träden då utsätts för.

Wollemitallen (Wollemia nobilis) är ett barrträd tillhörande familjen araukariaväxter (Araucariaceae). Den beskrivs ha levt samtidigt som dinosaurierna, så långt tillbaka i tiden som 91 miljoner år, och man har tidigare trott att trädet sedan länge varit utdött.

Under 1994 råkade dock David Noble på en lund med dessa träd, i den nationalpark han arbetade, vid Blue Mountains i Sydney, Australien. Fyndet beskrevs som “århundradets botaniska fynd” och i lunden växer 90 wollemitallar, de enda som hittills idag hittats i det vilda.

Sedan fyndet har en grupp forskare arbetat med att konservera dessa förhistoriska träd. Tre så kallade flyttningsplatser har skapats av NSW National Parks & Wildlife Service (NPWS) i Australien där.

En förflyttningsplats är en plats där vi introducerar en hotad art till en annan plats i ett område, för att på så sätt skapa en försäkringspopulation, säger Dave Crust, direktör för NPWS, till ABC.

Känslig population

Förflyttningsplatserna skapades 2019, där fler än 300 träd planterats, och man har planterat dem på olika platser i olika positioner för att kunna lära sig hur träden växer som bäst.

Populationen var så liten att varje betydande händelse som påverkade den kunde ha orsakat deras utrotning, så vi befinner oss nu i ett läge där vi försöker återuppbygga populationen, säger Crust.

Wollemitallen växer endast någon centimeter per år och kan bli över 40 meter hög. Träden som planterats är nu mellan 30 centimeter till två meter höga. Träden mognar inte förrän de kan nå solljuset ovanför krontaken.

Det brukar röra sig om 20 eller 30 meter, så det är bara att räkna på det. Det är många decennier, säger han och fortsätter:

Under de över 30 år som vi har övervakat dem har Wollemi Pine Recovery Team aldrig sett en planta, eller ett ungt träd, växa upp till vuxen ålder.

Hot mot träden

Innan gruppen besöker områdena måste man rengöra sig själv och sin utrustning noggrant. Sedan måste man konstant spraya sina stövlar, kläder och utrustning med en speciell lösning av rödsprit för att minska risken att sprida sjukdomar. Områdena är inte tillåtna för allmänheten på grund av riskerna och kan resultera i böter på över 300 000 euro samt fängelsetid. Andra stora hot är eventuella skogsbränder.

En av de största farorna som vi har är att människor faktiskt kommer och besöker dessa. Vi vet att folk vill, men de kan verkligen inte, säger Penny Sharpe, miljöminister vid NPWS.

Skott från träden har också skickats till olika botaniska trädgårdar och kan köpas på plantskolor. Det är ett försök att rädda arten och avskräcka människor från att försöka komma åt både den vilda lunden och förflyttningsplatserna. I Sverige finns exemplar i Botaniska trädgården i Uppsala och i Botaniska trädgården i Lund. Det finns även två exemplar i Slottsträdgården, Ulriksdal i Stockholm.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!