Faran med strålning i två nya rapporter

Enligt två nya forsknings­sammanställningar är det nu tydligt att strålning från såväl trådlös teknik som lågfrekventa fält är skadlig för levande celler. Det skri­ver Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande.

publicerad 2 oktober 2014

Sammanlagt 144 undersök­ningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nät­verk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa falt (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

Skador på cellers dna sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fall. Uppgifterna har sammanställts i en ny uppdatering av forsk­ningsläget från Bioninitiative Working Group bestående av en grupp världsledande experter.

Den nya uppdaterade sam­manställningen visar att en överväldigande majoritet, eller mellan 65 och 90 procent av tillgängliga publicerade forsk­ningsresultat, visar dessa skadliga effekter.

Ytterligare en sammanställ­ning av all tillgänglig forskning presenterades nyligen av en in­ternationell forskargrupp under ledning av Igor Yakymenko vid Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology i Kiev, Ukraina. Den visar att 76 av totalt 80 undersökningar av strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna. De skadliga effekterna på celler har setts vid nivåer som är långt under de gränsvärden som gäl­ler för mobilstrålning i de flesta länder, inklusive i Sverige, och som rekommenderats av den industrinära organisationen ICNIRP.

Oxidativ stress anses kunna orsaka en lång rad olika sjuk­domar, bland dem cancer och Alzheimers. Det är också en bakomliggande orsak till DNA-skador.

Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara effekter av sex minuters exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad, så kallade ”termiska effekter”. De nu till­gängliga sammanställningarna gäller effekter som visats vid lägre så kallade ”icke-termiska” nivåer som gränsvärdet alltså inte skyddar mot.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.