Miljö

Bricketter räddar afrikanska skogar

Nationalparken Kibale i Uganda hotas av avskogning då lokalbe­folkningen hugger ned träd för att använda dem som bränsle. Det är något som pågått under en lång tid, men då befolkningen ökat har avverkningen blivit ohållbar.

Det är något som stiftelsen New Nature Foundation för­söker råda bot på genom ett program där lokalborna byter in sitt avfall mot bricketter för eldning. Bricketterna, som tillverkas av avfall som skal från nötter och potatis, papper och kreatursspillning, brinner lika bra som kol utan att något trä behöver brännas. Byteshandeln gör att även de fattiga, som annars skulle ha huggit sin egen ved i reservatet, kan få tag i bricketterna, vilket tillsammans med bränslesnåla spisar märkbart har minskat trycket på skogen.
Samtidigt märks andra positiva förändringar. När de inte behöver ge sig in i skogen för att hugga ved har de unga flickorna tid att gå i skolan, och sjukdomsrisken har minskat när människor slipper ha så mycket kontakt med vilda djur, skriver Mongabay.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!