Svenskans krav på Eneroths avgång luktar rädsla för ny konkurrens

SvD:s ledarredaktion oroar sig över att svenska ministrar för debatten på Nya Dagbladet av helt andra skäl än man gör gällande.

publicerad 19 augusti 2020
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


När Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth bemödar sig med att bemöta folklig opinion i frågan om körkortskrav för vattenskotrar på Nya Dagbladets debattsida går Svenska Dagbladets ledarredaktion i taket. Det är knappast trovärdigt att kritiken skulle handla om något annat än en överhängande rädsla för att en ny oberoende dagstidning som Nya Dagbladet nu utmanar en gammal dagstidning som sett sina bästa dagar i det svenska medielandskapet.

Det är ingen mindre än Natolobbyisten Henrik Sundbom som för Svenska Dagbladets ledarredaktions räkning gör ett tarvligt försök att insinuera att om man som svensk minister publicerar sig i en verkligt oberoende dagstidning, som på alla plan utmanar den förlegade och förment konservativa Schibsted-ägda tidningen, ska fundera på sin avgång.

Eneroth bemödar sig faktiskt med att bemöta en privatperson på NyD:s insändarsida som har en annan uppfattning än regeringen i en sakpolitisk fråga. Det hör snarast till ovanligheten bland svenska ministrar i dessa tider vilket Eneroth i sig förtjänar en eloge för.

Vidare surrar Sundbom iväg med en rad anklagelser mot sin nya konkurrent och lyckas med tillgreppet att kalla NyD för en “publicistisk avskrädeshög”. Några sakliga belägg för att Nya Dagbladet skulle ägna sig åt “konspirationsteorier, rysk propaganda och högerextrema narrativ” kan förstås Sundbom inte ge ett enda exempel på.

Någon omväg via Nationaldemokraterna i syfte att framkalla skambeläggning gör sig Sundbom heller icke besvär med. Nya Dagbladet står oreserverat bakom grundläggande principer om etniska rättigheter för alla världens folk och ställer sig bakom FN:s folkmordskonvention som förbjuder folkmord i alla dess former inklusive den mångkulturella blandrasismens mjuka folkmord.

Detta är dock något som SvD själva inte kan friskrivas från genom att under flera decennier sällat sig i raden av gammelmedier som ständigt missriktat rapporteringen kring den utomeuropeiska invandringen till Sverige, systematiskt mörkat dess konsekvenser och skönmålat framväxten av det mångkulturella samhället och därmed bäddat vägen för massmigration, svenskfientlighet och en extrem vålds- och brottsutveckling i hela landet med en känsla av fruktansvärd otrygghet bland invånarna som resultat.

Detta publicistiska och propagandistiska brott mot mänskligheten är ämnat ett framtida rättsväsende att titta närmare på.

Att insinuera att en svensk minister skall överväga att avgå sedan han valt att publicera sig i en tidning som inte har samma värdegrund som SvD visar snarare på vilket totalitärt och antidemokratiskt synsätt som speglar det politiska och mediala landskap som SvD själva varit drivande bakom att frammana.

Det är ett faktum att vi står mitt i ett tronskifte mellan gamla och nya medier, där de gamla mediehusen nu står som de stora förlorarna. Den oberoende journalistiken och fria debatten kan därför nu få se en ny renässans.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!