Vikingar använde avancerad tandvård

publicerad 15 december 2023
- av Sofie Persson
Vikingatänder undersöks kliniskt av Carolina Bertilsson. Röntgenundersökning av tänder med utrustning som känns igen från tandvården.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Vikingarna hade ofta problem med tänderna, visar en ny svensk studie. Det står samtidigt också klart att den vikingatida tandläkarkonsten var betydligt mer avancerad än man tidigare trott.

I en studie från Göteborgs universitet, tillsammans med en osteolog från Västergötlands museum, har man undersökt 3 293 tänder hos 171 individer ur den vikingatida befolkningen i Varnhem i Västergötland. Med hjälp av både traditionella tandläkarinstrument och röntgenteknik, lik den som används i modern tandvård, har man gjort nya upptäckter om vikingarnas tandhälsa.

Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, visar att 49 procent av den vikingatida befolkningen hade en eller flera kariesskador. Bland vuxna var 13 procent angripna av karies, åtskilliga in till rötterna. Barn som hade sina mjölktänder, eller både mjölk- och vuxentänder, hade dock ingen karies alls.

Forskarna noterade att vuxna i genomsnitt förlorat 6 procent av sina tänder, exklusive visdomständer. Det fanns samtidigt också tydliga indikationer på att vikingarna hade metoder för att hantera tandproblem.

Det fanns flera tecken på att vikingarna hade modifierat sina tänder, bland annat fanns spår efter användning av tandstickor, slipning av framtänder och även tandbehandling av tänder med infektioner, säger Carolina Bertilsson, tandläkare och biträdande forskare, samt studiens förstanamn och korresponderande författare, i ett pressmeddelande.

Bland annat framgick att man gjort ingrepp och filat hål i kindtänderna, från tandkronan och in i pulpan. Troligen gjorde man detta för att lätta på trycket och dämpa tandvärk. Ingreppet liknar det man gör idag när man borrar i infekterade tänder. Slipningen av framtänderna kan eventuellt också ha haft någon form av funktion som identitetsmarkör.

Studien ger nya kunskaper om vikingarnas munhälsa, och indikerar att tänderna varit viktiga i Varnhems vikingatida kultur. Den ger också en förståelse för att den vikingatida tandläkarkonsten troligen varit mer sofistikerad än man tidigare trott, säger hon.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!