Varnhem – Där Birger jarl begravdes

publicerad 26 juli 2023
- av Sofie Persson
Varnhems klosterkyrka.

I Varnhem hittar man de äldsta spåren av kristendom i Sverige. Vid den lokala klosterkyrkan ligger gravar tillhörandes olika kungaätter, däribland Birger Jarl.

I Varnhem utanför Skara ligger ruinerna av vad som tros vara Sveriges näst äldsta stenkyrka (den förmodat äldsta kyrkan finns i Skåne och tros vara från år 1040). I närheten ligger även Varnhems klosterkyrka som etablerades 1148 av cisterciensorden på orten. Klosterkyrkan ersatte den äldre kyrkan och används än idag.

Kring klosterkyrkan finns bland de äldsta spåren av kristendom i Sverige. Här har man funnit gravar från vikingatiden som har ett kristet gravskick. Vissa av gravarna dateras ända tillbaka till 800-talet. Platsen blev också senare gravplats till den kungliga Erikska ätten där Knut Eriksson (död 1196), Erik Knutsson (död 1216), Erik den läspe och halte Eriksson (död 1250) begravdes. Även kung Inge den äldre (död cirka 1100), som tillhörde den Stenkilska ätten, ska ha flyttats hit från sin familjegrav i Vreta kyrka.

Framför ”Heliga Korsets Altare” i kyrkan ligger Birger jarl (död 1266) tillsammans med sin son hertig Erik (död 1275) samt även änkedrottning Matilda av Danmark (död 1288).

Utgrävningar på platsen visar att ett flertal skelett som här ligger begravda är i gott skick, vilket man menar beror på de förmånliga markförhållandena. Intill kyrkan öppnade man 2017 utställningen ”Kristna vikingar i Varnhem” på Kata Gård där man kan besöka kyrkoruinen och ta del av ytterligare fynd som arkeologerna gjort på platsen.

Kring klosterkyrkan fanns tidigare en sjö som anlagts av områdets munkar. ”Munkarnas sjö” revs efter medeltiden, när klostret försvunnit. Under 1900-talet påbörjades dock arbetet med att återställa sjön till sitt ursprungliga skick och den 19 mars 2021 släpptes vattnet på. Den 4 juni fick sjön namnet Klostersjön.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!