Radikalfeminismens facit: ”Så många förstörda liv”

Radikalfeministen Kate Milletts syster Mallory berättar i denna artikel om sin upplevelse inifrån den moderna kvinnorörelsens begynnelse och hur den lett fram till ett fördärv av den västerländska familjen. Översättning och bearbetning av Julia Caesar.

publicerad 20 februari 2018
Kvinnokampen i USA, "Women’s Liberation"

Alla som kan sin feminismhistoria vet att det började med Betty Friedan, Kate Millett och Germaine Greer. Det var deras insatser som var startsignalen för ”Womens’ Lib” (Womens’ Liberation Movement), som med början på 1960- och 70-talen skulle komma att sprida sig över hela den icke-muslimska världen.


Om artikelförfattaren

Mallory Millett bor sedan 20 år tillbaka i News York City med sin make. Hon är chefsekonom på flera amerikanska företag och medlem i The David Horowitz Freedom Center.

 


Liknande artiklar: