Kontoret för särskild inhämtning (KSI) – Sveriges hemligaste myndighet

Vad är KSI? Vad gör de? Vad har de för makt och befogenheter? Vilka är de? Var finns de någonstans? Dessa frågor kan nästan inga svenskar svara på. Gemene svensk har troligtvis aldrig ens hört talas om dem.

publicerad 26 april 2018
- av Markus Andersson

Kontoret för särskild inhämtning (KSI) är ett svenskt underrättelseorgan och en del av den svenska Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). KSI arbetar med underrättelseinhämtning framförallt utomlands genom personkontakt – så kallad HUMINT (Human Intelligence, sv. personbaserad inhämtning). De använder, bland annat, spioner (infiltratörer) och har rätt att använda “särskilda metoder” – ett begrepp som de själva inte förklarat innebörden av.

KSI är en hemlig organisation som det är mycket svårt att få insyn i. Alla de anställdas namn är sekretessbelagda, även KSI-chefens. De har även en hemlig budget.

Organisationen fick sitt nuvarande namn 1994. Dess föregångare har varit C-byrån (1939-1946), T-kontoret (1946–1964), Informationsbyrån (IB) (1965–1973), Gemensamma byrån för underrättelser (GBU) (1973–1982) och Sektionen för särskild inhämtning (SSI) (1982–1994).

Jan Guillous fiktive underrättelseofficer Carl Hamilton arbetar på KSI (då SSI).

Foto: BagoGames/CC BY 2.0

2012 begick den dåvarande KSI-chefen, vars namn är okänt, självmord. Detta utlöste en kris på högsta nivå i militärledningen. Försvinnandet/självmordet hanterades till en början som ett vanligt polisärende, men säkerhetspolisen (SÄPO) tog snabbt över fallet och Försvarsmakten satte omgående in egna resurser för att försöka hitta KSI-chefen. Det var av största vikt att hitta den försvunne så fort som möjligt, främst för att säkerställa att han inte blivit kidnappad, utsatt för påtryckningar eller liknande. KSI har många spioner i många länder och den avlidne KSI-chefen var en av mycket få personer som hade information om dessa.

Samtliga handlingar om hans död har hemligstämplats med hänsyn till rikets säkerhet. Materialet om KSI-chefens dödsfall är över 70 sidor långt, all text har dock strukits över med svart tusch. KSI-chefens självmord skedde samtidigt som SÄPO utredde KSI:s inblandning i den så kallade “Saudiaffären”. Dödsorsaken ska ha varit drunkning.

Bertil Lundin, tidigare KSI-chef.

Trots hemlighetsmakeriet har KSI-chefers identiteter blivit röjda ett antal gånger, dock aldrig då de fortfarande har varit i tjänst. Senast var 2005, då Bertil Lundin avled. Efter hans död författade Carl Bildt och ambassadören Jonas Hafström en gemensam dödsruna där de medgav att Lundin varit en nyckelperson inom den hemliga militära underrättelsetjänsten. Lundin var bror till Adolf Lundin – hedersordförande i Lundin Petroleum.

1996 avslöjade TV4-journalisten Jonas Gummesson identiteten på en tidigare KSI-chef. Under hösten samma år avslöjade Expressen identiteten på en annan tidigare KSI-chef, Carl-Christer Hjort, som då hade börjat arbeta som försvarsattaché i Österrike. I den så kallade “IB-affären” på 1970-talet avslöjade Peter Bratt och Jan Guillou att Birger Elmér var chef för Informationsbyrån (IB – dåvarande KSI).

 

 

 


Har du mer information om KSI som inte framgår av denna artikel? Tipsa gärna redaktionen på tips@nyadagbladet.se

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!