Kommentar: Hbtq-rörelsen skapar känslomässig obalans

HBTQ-lobbyn

Hbtq-rörelsens påverkan skapar känslomässig och mental obalans; oro och ångest för att inte vara omtyckt och inte duga. Det skriver Krister Lind i en kommentar.

publicerad 26 april 2023
Lady Busty och Miss Shameless läser sagor för barn.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Nya Dagbladets artikel “Tittarkollaps för statstelevisionens dragserie” skapade en del tankar. Det jag nu belyser kan skapa både motsättning, hat, lögn och lidande. Ämnet borde granskas och diskuteras på ett sakligt sätt utan personliga angrepp.

Inom hbtq-rörelsen finns det starka krafter som påverkar barn, vuxna, familjer och hela samhällen. Det handlar om homosexualitet, transgenderism, könsbyte, hormonbehandling, dragshower etcetera. Disney förändrar sina barnfilmer så att karaktärerna måste vara av hbtq-kön, grundläggande innehåll i barnböcker ändras så att det ska passa hbtq, kommuner klassas med hbtq-certifikat med mera. Varför ska historien skrivas om så att barnfilmer och böcker förvanskas så att människors livsverk måste rätta sig efter hbtq-rörelsen? Varför ska människor som inte delar eller ingår i hbtq-rörelsen sponsra denna rörelse med skattemedel?

Det finns många frågor i detta ämne. Är satsningen ett medvetet val för att forma människor som föds som man eller kvinna till ett annat “kön”? Är det en tro på att människan ska bli tvåkönad och kunna befrukta sig själv? Tydligen finns det ett intresse att värva så många som möjligt för att hbtq ska få så stort inflytande som möjligt. Inte blir det bättre när människan har känslor som påverkar till att människan inte vet vem hen är. Hur många kön ska mänskligheten delas upp i?

Varje människa har en fysisk kropp där könet är genetiskt bestämt som antingen manligt eller kvinnligt. Detta kan ingen hormonbehandling, kirurgi eller annan behandling ändra på. Om hormonbehandlingen avbryts återgår fysiska kroppen till att sträva efter sin naturliga manliga eller kvinnliga natur. Ett kirurgiskt ingrepp förstör individen till att inte kunna fortplanta sig.

Hbtq-rörelsens påverkan skapar känslomässig och mental obalans; oro och ångest för att inte vara omtyckt och inte duga. Något som i sin tur skapar beteendeförändring för att individen ska känna samhörighet och smälta in i gemenskapen. Genom att drabbas av ett inre känslomässigt kaos och “vetenskaplig” forskning som strider mot evolutionen skapas psykisk ohälsa och lidande. Vi människor påverkas mycket mer av andra människors känslor och tankar än vad vi förstår. Eftersom evolutionen skapar människan som kvinna eller man blir det enda rimliga svaret: Yttre känslomässig och mental påverkan från hbtq-rörelsen påverkar andra till att på ett onaturligt sätt dela upp mänskligheten i olika kön.

 

Krister Lind

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!