Engelsk arkitektfirma vill designa asatempel på Island

Publicerad 29 november 2019
  Bild på Lom stavkyrka i Norge.

  Den Londonbaserade arkitektfirman Thor vill designa ett nytt asatempel i Reykjavik.

  I det förkristna Norden tillbad man de forna gudarna både i tempel, så kallade ”hov”, eller i så kallade ”heliga lundar”. Enligt krönikören Adam av Bremen, som levde på 1000-talet, fanns det ett stort asatempel i Gamla Uppsala – dit folk från hela ”sveariket” vallfärdade.

  Under de senaste tusen åren har det inte byggts något offentligt asatempel i Norden. Det finns några mindre för privat bruk, det mest kända templet byggdes 2016 av den danske konstnären Jim Lyngvild.

  Nu är ett asatempel på väg att byggas i Reykjavik på Island. Bakom projektet står det asatroende samfundet Ásatrúarfélagið. Samfundet är det största icke-kristna i landet.

  Även arkitekternaThor i London har designat ett templet. De har studerat fornnordisk litteratur, som Eddan och Heimskringla, för att få inspiration. De har även studerat Ibn Fadlans, Adam av Bremens och Tacitus texter, som alla handlar om det forna Norden. Arkitekterna har även utforskat de gamla stavkyrkorna i Norge, vilka möjligtvis kan likna förkristna tempel.

  Förutom att integrera så mycket som möjligt av det man kan utröna av skrifterna, vill de även integrera den kringliggande naturen i bygget. Templet kommer högst sannolikt att innefatta festsal och gudafigurer med mera, utanför så kommer det troligtvis att gå en processionsväg och finnas en helgad lund eller helgade träd. Thor har släppt en detaljerad redogörelse på sin hemsida av hur de vill att projektet ska anammas.

  Även Nordiska Asa-samfundet, som är verksamma i Sverige, har planer på att bygga ett asatempel. De har även en insamling till ändamålet.   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!