Konspirationen mot Trump

4. Angreppen på den begynnande Trumpadministrationen

I denna fjärde artikel av fem om konspirationen mot Trump skriver Dan Ahlmark hur etablissemanget inom amerikanskt rättsväsende och politik gått till attack mot Trumpadministrationen sedan dagen han blev vald som president.

publicerad 13 oktober 2018
Donald Trump, Mike Pence och James Mattis.

När valresultatet stod klart sent på natten den 8 november 2016, insåg ett antal tjänstemän inom FBI och amerikanska justitiedepartementet, att de hade ett stort problem. De fruktade nu självfallet, att deras avlyssning av Trumpkampanjen och andra åtgärder skulle avslöjas. Dessutom betraktade de Trump som en fiende, vilken inte borde få bestämma amerikansk politik. Men redan under valkampanjen hade man tydligen funderat över vad som då bara var en risk, det vill säga att Trump skulle vinna. När detta nu skett, utvidgade man troligen snabbt ett preliminärt upplägg med beslut om nya utvidgade åtgärder och ytterligare mål.

Grunden till påståendet om en samverkan mellan Trump och ryssar var primärt behovet hos Hillary Clintons (HRC) valledning att snabbt bortförklara valförlusten. Eftersom vissa av dessa personer själva under valkampanjen via ombud samverkat med ryssar var argumentet särskilt lämpligt, eftersom man kunde projicera på motståndaren det man själv gjort. Eftersom FBI och USA:s justitiedepartement (DOJ) under valkampanjen också börjat använda den dossier HRC finansierat, var de berörda där mycket positiva till denna argumentationslinje. För…


 


Liknande artiklar: