Regeringen stödjer EU:s massövervakningsprojekt

Övervakningssamhället

publicerad 5 april 2023
- av Markus Andersson
Gunnar Strömmer hävdar att massövervakningen behövs för att bekämpa pedofiler.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


EU-lagen ”chat control” ska tvinga operatörer som tillhandahåller chatt- och meddelandetjänster att kartlägga samtliga användare och söka igenom deras meddelanden efter misstänkt barnpornografiskt material. Trots att förslaget fått hård kritik och liknats vid hur totalitära stater som Kina kontrollerar sina medborgare låter Sveriges regering meddela att man ger det sitt fulla stöd.

– Ett viktigt EU-initiativ mot en mycket allvarlig brottslighet, hävdar justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Strömmer menar att det är rimligt att övervaka alla medborgares digitala kommunikation eftersom ”sexuella övergrepp mot barn online måste bekämpas och missbruket av digitala tjänster för grooming effektivt förhindras”. Han hävdar vidare att förslaget innehåller ”betydande intresseavvägningar mellan personlig integritet och vikten av effektiv brottsbekämpning”.

Alla är dock inte fullt lika entusiastiska. IT-säkerhetsspecialisten Karl Emil Nikka har exempelvis kallat förslaget ”den största massövervakningen på den här sidan kinesiska muren”.

– Varenda europeisk medborgares varenda samtal, varenda sms, varenda bild de skickar ska övervakas alltid. Det är inte rimligt, kommenterar Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets talesman i digitaliseringsfrågor.

En annan kritiker är Jan Jonsson, vd på Mullvad VPN, som anser att den här typen av totalitära lagförslag inkräktar kraftigt på människors privatliv och bara kan jämföras med det totalitära Kina.

När glidningen i vad som massövervakas flyttas, när vi bara kan ana vem som övervakar vår kommunikation och med vilken agenda, då kommer vi att ändra vårt beteende utifrån det, och så nöts ett samhälles demokratiska funktioner ner”, konstaterar han.

Han pekar också på att förespråkarna enbart pratat om vikten av att skydda barnen – inte om vilka effekter denna typ av totalitär övervakning har på samhället och hur deras grundläggande rättigheter påverkas.

Den här typen av AI-system är mycket trubbiga och kommer att filtrera fram familjers semester­bilder från stranden, video­samtal med nätläkare, intima sms mellan partner och konversationer från dejting­appar. Journalister som värnar om sina anonyma källor borde till exempel vara oroliga”.

Den allra största risken tror han dock är att människor av rädsla börjar självcensurera sig även i kommunikationen med vänner eftersom de blir medvetna om att det de säger eller skriver övervakas.

Andra kritiker har uttryckt oro för att massövervakningen av de egna medborgarna förvisso nu lanseras med motiveringen att pedofiler ska bekämpas – men att tekniken snart kan komma att utnyttjas för att istället kartlägga oliktänkande och regimkritiker av olika slag.

Chat Control (officiellt Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn) är ett lagförslag på EU-nivå som går ut på att operatörer som tillhandahåller chatt- och meddelandetjänster också måste genomsöka all kommunikation efter barnpornografiskt material och överlämna fynden till polis.

Förslaget motiveras med att barn måste skyddas mer effektivt mot sexuella övergrepp även i digitala miljöer. Kritiker anser att förslaget är både ineffektivt och integritetskränkande eftersom det i praktiken innebär att medborgarnas privata mejl och meddelanden söks igenom i jakt på övergreppsmaterial.

Kritiker menar också att samma teknik i framtiden kan användas för att registrera politiskt oliktänkande eller människor som ger uttryck för vissa specifika åsikter. Förslaget har därför beskrivits som oförenligt med mänskliga rättigheter där paralleller framförallt dragits till Kinas omfattande massövervakning av befolkningen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!